www.anpsc.ro, Powered by Joomla!

Legislatie privind repartizarea costurilor

 • Legea 121/2014 privind eficienta energetica, publicata in Monitorul Oficial Partea I Nr.574, la data de 1 August 2014. (click aici pentru descarcare)

 

 • Directiva europeana Nr.27/2012 privind eficienta energetica, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  Nr. L 315, la data de 14 Noiembrie 2012. (click aici pentru descarcare)

 

 • Ordin 343/2010 al ANRSC

 

pentru aprobarea NORMEI TEHNICE privind repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip condominiu, în cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum

 • Ordin 483/2008 al ANRSC
  privind aprobarea Contractului-cadru de furnizare a energiei termice

 • Legea 230/2007
  Legea privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si care stabileste structura cheltuielilor totale;

 • HG 1588/2007
  Legea care stabileste modul de repartizare a cheltuielilor pe consumurile individuale si respectiv cu consumurile comune de energie termica.

 • Legea 325/2006
  Legea serviciului public de alimentare cu energie termica;

 • Legea 51/2006
  Legea serviciilor comunitare de utilitati publice; defineste solutiile tehnice de individualizare a consumurilor de utilitati in vederea contractarii si facturarii individuale

 • Ordinul 233/2004 al ANRSC
  Normativ tehnic privind sistemele de repartizare a costurilor
  Metodologie de repartizare a costurilor pentru Asociatiile la care facturarea se face individual, de catre furnizorul de energie termica, pe fiecare apartament;

 • Ordinul 259/2004 al ANRSC
  Norme de autorizare pentru prestatorii de servicii de montaj si exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor; repartizarea costurilor este permisa daca cel putin 80% din proprietarii apartamentelor bransate adopta acest sistem;

 • HG 933/2004 modificata prin HG 609/2007
  Obligativitatea montarii sistemelor de repartizare a costurilor pana la 30 septembrie 2009;

 

Repartizarea costurilor - Norme si directive europene
 

 • Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficiența energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE și 2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE

 

 • EN 834 - Repartitoare de costuri electronice ;

 • EN 215-1 - Robinete termostatice;

 • 89/336/EEC - Compatibilitate electromagnetica.

 • Ordin 941/2002 al MTCT – Ghid privind determinarea SET a corpurilor de incalzire

 

Metrologie
 

 • HG 264/2006 - Transpunerea Directivei 2004/22/CEE privind mijloacele de masurare

 • HG 1660/2005 - Instructiuni de metrologie legala;

 • Ordinul 27/2004 al BRML - Lista oficiala a mijloacelor de masurare supuse controlului metrologic legal;

 • OG 20/1992 cu modificarile ulterioare - Activitatea de metrologie;

 

 

Conformitate si introducere pe piata
 

 • HG 622/2004 - Introducerea pe piata a produselor pentru constructii;

 • Legea 608/2001 - Evaluarea conformitatii produselor;

 

 

 

Protectia consumatorului
 

 • Legea 296/2004 - Codul consumatorului.

 • Legea 449/2003 privind vanzarea produselor si garantii;

 • OG 21/1992 cu modificarile ulterioare - Protectia consumatorului;